قوانین و مقررات

رژیم های آنلاین برای افراد دارای اضافه وزن یا کمبود وزن بین ۱۸ تا ۶۰ سال که دارای بیماری خاصی نمی باشند نوشته شده است. رژیم مدیترانه ای مخصوص بیماران قلبی عروقی و دیابتی ( که از انسولین استفاده نمی کنند ) است که دچار مشکل کلیوی نیستند. لازم به ذکر است که افراد دارای دیابت وابسته به انسولین، نقرس، بیماران کلیوی، ورزشکاران، زنان باردار یا شیرده و کودکان بایستی از “رژیم گروه های خاص” استفاده نمایند.